Tekniska detaljer Skydance

 Foundation_PDF-File 

 

Höjden är beräknad med hänsyn till öppna lamelltak (maximal höjd).

Detaljer

SK FT